instagram error SFX Controllers

Fire Control G2

Fire Control G2 förenklar skapandet av SFX genom att ge användaren möjlighet att programmera och styra olika typer av enheter, allt från bara en enhet. Det är visionärt skapat av den senaste tekniken med ett uppdrag; så att du kan fokusera på den totala upplevelsen och ger dig full kontroll över din show. Det är lika enkelt och kraftfullt som du vill att det ska vara!

Mjuk- och hårdvara är integrerat; genom att använda den senaste teknologin och komponenter så skapar den ett kraftfullt multimediaverktyg. Fire Control G2 ger dig all kommunikation och funktioner, har ett användarvänligt system och en framtidssäker plattform. 

Dina shower grupperas i ett projekt

Fire Control G2 gör redigering och programmering av dina shower enklare. Det grafiska användargränssnittet förenklar skapandet av shower, och flera shower kan bli kombinerade i en kö innan dem verkställs som ett projekt. Detta ger dig en bra överblick och gränssnittet ger dig möjlighet att enkelt skifta mellan shower, projekt eller din scenlayout.

(Att lägga dina shower i projekt ger dig en överblick du aldrig sett förut. Enskilda shower arrangeras i en spellista och verkställs därefter.)

Programmerbara samtidiga sekvenser

Fire Control G2 möjliggör att kombinera pyrotekniska effekter, DMX- och reläenheter i samma styrenhet. Dina shower byggs i köer, och en kö kan inkludera en blandning mellan pyrotekniska effekter, DMX- och reläenheter. Du kan starta en automatiskt programmerad sekvens med en milisekunds precision och på samma gång starta förprogrammerade köer manuellt.

Grafisk visning av utrustning

En grafisk presentation av din scenlayout ger dig en full översikt av dina DMX, relä- och fältmoduler för både redigering och testing. Under en show kan du byta till layoutöversikten när du vill och snabbt avaktivera enheter tillfälligt.

SFX Controllers